Open Venster juli 2013

Beste Venstervrienden,

Terwijl ik dit schrijf, komt de regen met bakken uit de lucht. We zouden bijna vergeten dat het zomer is. Voor Venster maakt het niet uit, want wij repeteren gewoon door aan onze nieuwe voorstelling tijdens de zomer.

Mussen en Zwanen 3: eten en dansen
Wat zijn we trots op het resultaat van onze laatste voorstelling! Zowel Venster zelf als jury en publiek hebben genoten van de komische voorstelling Mussen en Zwanen 3: eten en dansen. Om met de woorden van de jury van de Haagse amateurtoneelcompetitie te spreken: “Venster heeft met deze voorstelling een mooie, scherpe en soms ontroerende voorstelling neergezet. Venster laat zien dat vier sterke acteurs, een doordachte regie en een mooie tekst de sleutels zijn tot een goede voorstelling.” Het lovende juryrapport was een prachtige afsluiting van de productie. Zeker voor Patty de Braal, die met deze voorstelling haar 25-jarig toneeljubileum vierde. Ook benieuwd naar het juryrapport? Lees hem na op onze website www.toneelgroepvenster.eu onder ‘Foto’s/producties’ -> juryrapporten.

HVA
De afgelopen jaren verstrekte Culturalis subsidie aan amateurtoneelverenigingen. Sinds de opheffing van Culturalis op 1 maart 2013 is de nog op te richten bemiddelingsorganisatie CultuurSchakel verantwoordelijk voor het uitvoeren van de subsidieregeling amateur-kunsten. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe systematiek voor de subsidieregeling. Afgezien van de korting op het totale subsidiebudget vinden er voor 2014 geen veranderingen in de subsidiesystematiek plaats. Het HVA bespreekt na de zomervakantie met de wethouder Marjolein de Jong de prioriteiten rond subsidie voor het Haagse Amateurtoneel. Ron Strijaards, nieuwe voorzitter van het HVA, heeft met theater Vaillant afgesproken dat het koffiebuffet bij voorstellingen gratis is voor HVA-leden.

Nieuwe voorstelling
Venster is begonnen met de repetities van de najaarsvoorstelling. Dit keer spelen wij onder de regie van John Roos, die u wellicht in Mussen en Zwanen 3 nog heeft bewonderd op de planken in zijn gastrol als Robert. John regisseert dit keer het toneelstuk ‘De herinnering’ van Lodewijk de Boer. Een pittig stuk waar Venster graag haar tanden in zet. De bezetting: Loes Bleijenga, Patty de Braal, Marinus Geradts, Michel van Hooijdonk, Gerard Nelck (gastrol), Ronald Tellekamp, Yvonne van Schendel en Marjolein Walsmit.
Speeldata: 22, 23 en 24 november 2013.

Donateurs
Venster verwelkomt Philippine Brouwer als nieuwe donateur. Dank alvast voor de financiële steun! In deze tijden van teruglopende subsidies en kaartverkoop zijn we heel blij met onze trouwe donateurs.

Haagse Oscars
Op zaterdag 21 september vindt de Haagse Oscars plaats, deprijsuitreiking van de Haagse amateurtoneelcompetitie 2012-2013. Venster heeft meegedaan aan deze competitie met de voorstelling ‘Mussen en Zwanen 3: eten en dansen’. Vanwege financiële redenen hebben wij onze voorstelling ‘Victoria goes Wilde’ niet ingeschreven voor de competitie.
Alvast voor in de agenda: op 22, 23 en 24 november 2013 speelt Venster “De herinnering”.

Graag tot ziens in het theater,
Marjolein Walsmit