Leden

Frans Bleijenga

Loes Bleijenga – Vice-voorzitter en Erelid

Patty de Braal

Debora Campello

Flip van der Hoeven

Alex ’t Lam

John Roos – Voorzitter

Ilse Sedee

Ronald Roozenburg – Penningmeester