Open Venster januari 2013

Beste Venstervrienden,

2013 is van start gegaan; ingeluid met kleuren en knallen ter waarde van vijfenzeventig miljoen. Als dat zou betekenen dat alle boze geesten op de vlucht zijn gejaagd, dan gaan we allen een geweldig jaar tegemoet. En dat is precies hetgeen ik jullie toewens: een gezond, harmonisch, gelukkig, inspirerend en creatief 2013.

Terugblik: Venster kan creatief gezien terugkijken op een goed toneeljaar, waarin alle leden en medewerkers een grote inzet hebben getoond, waarvoor dank!

Decorwerkplaats
Goed nieuws! Het zag er naar uit dat de decorwerkplaats voor de Haagsche verenigingen in december jl. geheel zou worden afgestoten door de gemeente Den Haag. De clubs zouden hierdoor zeer gedupeerd zijn. Tot onze vreugde is er een andere ruimte gevonden (voordeliger), waar wij decorstukken kunnen opslaan en verder aan de slag kunnen.

Bestuur
In december jl. was de ledenvergadering. Patty de Braal is afgetreden en het bestuur is weer voltallig door de komst van Trudy Reinerie.

Verlaging subsidies
Voor wat betreft de financiën wordt 2013 een minder jaar voor het amateurtoneel in Den Haag. We hebben nog een half jaar respijt gekregen van de gemeente, maar daarna wordt de broekriem zwaar aangehaald. Venster heeft vooruitlopend hierop een aantal kostenbesparende besluiten genomen, een kleine greep:

• Verhoging entreekaarten met € 2,- per voorstelling;
• De contributie is verhoogd naar € 20,- per maand;
• De consumptieprijs tijdens de repetities is verhoogd;
• We huren nog maar één vaste avond om te repeteren i.p.v. twee vaste avonden;
• Het theater wordt één dag minder gehuurd voor de opbouw;
• Het 3 sterren abonnement bij de Toneelbibliotheek is teruggebracht naar 1 ster;
• In plaats van twee keer per jaar, maar één keer per jaar deelname aan de toneelcompetitie.

In dit kader beraden wij ons nog over een aantal (creatief) te nemen stappen, maar die verkeren nog in een prematuur stadium.

Helaas hebben wij ook moeten besluiten de donateursbijdrage te verhogen van € 26,- naar
€ 27,50 per jaar. Deze verhoging is gekoppeld aan het feit dat in november jl. de toegangsprijs van de voorstellingen is verhoogd naar € 12,-. Bedroeg onze “winst” per donateur voorheen € 6,- per jaar (per jaar twee gratis toegangskaarten = € 20,-) In 2013 wordt dat verlaagd tot een “winst” van € 3,50 per jaar per donateur ( twee gratis toegangskaarten á € 12,- = € 24,-).

Omdat Venster haar donateurs koestert, is er dus gekozen voor een minimale verhoging. Wij hopen op jullie begrip. Overigens zijn er onder jullie die ons “spekken” door een hoger bedrag te doneren, waar we uiteraard zéér mee in onze nopjes zijn.

Ter verduidelijking: we hebben bovenstaande maatregelen moeten nemen, omdat de vermindering van de subsidie, bij twee voorstellingen per jaar, zou leiden tot een exploitatieverlies van ruim € 7000,- per jaar. In dit kader is er dus ook een wervingsactie opgestart om het aantal sponsors te vergroten. Overbodig te vermelden dat dàt in deze tijd niet meevalt. Dus mocht je ideeën/voorstellen hebben, laat het ons weten.

Sponsoring
Buiten Technisch Bureau W. Janssen B.V. en Elm-producties hebben we twee nieuwe sponsors bereid gevonden ons in 2013 te ondersteunen, waarvoor dank:
• Umbrella HOSTING
• Restaurant-bar Pastis

Nieuwe donateurs 2013
• Gerard Nelck.
Gerard heeft ons in het najaar uit de brand geholpen door bij “Victoria goes Wilde” een gastrol te spelen en dat terwijl hij de week ervoor ook al op de planken stond bij zijn eigen club ODIA. Dus Gerard nogmaals hartelijk dank voor je inzet. Chapeau!

Opzegging donateurs 2013
Ernst en Annette Hoogenboom. Dank voor jullie ondersteuning de afgelopen jaren.

30 jaar Venster
Dat ik zo uitgebreid ben ingegaan op de financiële kant van Venster is niet uit somberheid. Integendeel! Creativiteit en inzet op allerlei fronten komen nog meer aan de orde. Een uitdaging! Deze maand bestaat Venster 30 jaar. Dus op naar de 40 jaar. Hopelijk met jullie enthousiaste, onmisbare support.

En nu…de komende voorstelling.

Voorjaarsvoorstelling
Dit jaar staat bij Venster Patty de Braal centraal. Zij viert haar 25-jarig toneeljubileum in een stuk onder regie van Ron Strijaards. We hebben dan wel afscheid moeten nemen van Ron, maar we stellen het zeer op prijs dat hij tijd vrijmaakt om de wens van Patty te vervullen, namelijk een komedie onder de spelleiding van Ron. De eerste leesrepetitie zit erop, er wordt hard geleerd en de cast kan er tegenaan. Dit keer versterkt met een andere gastspeler, namelijk onze goede Venstervriend John Roos. Dank je wel, John.
Waarmee en wanneer staan we weer op de planken?

24, 25 en 26 mei 2013
Theater Culturalis
Mussen en Zwanen 3: Eten en dansen
van Haye v.d. Heyde
Regie: Ron Strijaards
Spelers: John Roos, Michel van Hooijdonk, Patty de Braal, Yvonne van Schendel.

Tot slot
Na alle nieuwsjaarsrecepties en goede wensen, gaan we weer over tot de orde van de dag. We kijken uit naar de Elfstedentocht (????), het voorjaar (!!!!) en Venster ook naar de gezinsuitbreiding van onze Marjolein en Jeroen Walsmit.
Overbodig te melden dat we je graag weer ontmoeten in Culturalis bij Mussen en Zwanen 3: Eten en dansen.
Tot dan en …neem eens een kijkje op onze website! www.toneelgroepvenster.eu of op Facebook.

Tot ziens,
Loes Bleijenga