Juryrapport Welkom in het bos

Auteur: Alex van Warmerdam
Regie: Frans Bleijenga
Gezien op 17 november

Stukkeuze
Leuk en gedurfd om dit stuk te kiezen. Het is speels en absurd en daarmee niet direct voor de hand-liggend. Er zijn geen grote dramatische ontwikkelingen, maar drijft op de sfeer, de toon en de vormgeving.

Regie
De regie was helder en nauwkeurig. Iedereen wist waarom hij of zij wat deed en hoe dat te doen.
Het ruimtegebruik was goed en inventief.
De decorwisselingen liepen soepel. Een kleine jammer was dat de boom die zo spannend scheef kwam te hangen uiteindelijk toch werd neergelegd.
De scenes waren kort en doordat de montage een beetje traag was, werd het niet altijd duidelijk wat we wel of niet mochten zien.
De muziek was goed gekozen maar soms opdringerig. Als de speakers niet voorin hadden gehangen was het geluid ruimtelijker geweest.
De eerste opkomst deed het decor geen recht: de actrice liep vlak voor het horizondoek langs waardoor de diepte verdween.

Vormgeving
Het beeld was prachtig. Zowel het ontwerp als de uitvoering.
Heel zorgvuldig en met mooie verrassende vondsten zoals de deur en de vertel-boom.
Het had een hoog Eftelinggehalte dat past bij dit stuk.
Bovendien werd de ruimte mooi gebruikt.
Het licht was mooi, maar de overgangen waren soms abrupt. Ook was er af en toe teveel licht op het horizondoek.
De kleding was goed en zorgvuldig bedacht en uitgevoerd.
Alleen de kostuums van Fanny en Dora waren daarop een uitzondering. Ze benadrukten wel dat ze buitenstaanders waren, maar waren niet vorm gegeven zoals bij de andere personages.
Sommige opkomsten en afgangen, met name die door de afstoppingen, deden het bos niet tot zijn recht komen.

Algemeen spel
Alle spelers maakten een zekere indruk. Ze wisten wat ze speelden en hoe ze hun personages gestalte moesten geven.
Ze waren goed op elkaar ingespeeld; het geheel maakte een hechte indruk.
Het spelniveau was wisselend.

Spel Individueel

RON STRIJAARDS
De Verteller.
De verteller was mooi neutraal. Zijn stemgebruik was goed. Een kleine kanttekening: De eerste monoloog had heel af en toe onnodige stops in de zinnen.
Misdienaar.
Hoewel zonder tekst, trok de misdienaar alle aandacht door de goede timing, zijn extreme mimiek en het spel met het belletje. Met veel gevoel voor absurditeit en humorvol gespeeld.
Martin.
Martin werd prachtig gespeeld. Zijn fantasieën over de komst van de twee vrouwen bouwde hij heel mooi op.
Jager.
Ook bij de jager had Ron Strijaards een hele goede timing. De motoriek was weer anders dan bij de andere personages maar opnieuw heel consequent.
Voor alle personages die Ron Strijaards heeft neergezet gold dat hij prachtig op de grens speelde van het uitvergroten en de geloofwaardigheid.

LOES BLEIJENGA – Fanny.
Ze had vaak een hele goede timing. Haar stemgebruik was mooi. In het begin was haar spel af en toe nog wat aarzelend maar gaandeweg werd het zekerder.
Haar motoriek deed soms een beetje onnatuurlijk aan, niet gemakkelijk. De combinatie van de vloer en haar schoenen waren daar mede debet aan.
Er was goed samenspel met Dora-ze waren een heel geloofwaardig stel vriendinnen.
Over het algemeen heeft Loes Bleijenga van Fanny een geloofwaardig en grappig personage gemaakt.

PATTY DE BRAAL – Dora.
Patty de Braal speelde Dora geloofwaardig en met lef. Ze was gewaagd aan haar vriendin. Na een beetje moeizaam begin kwam ze al snel op dreef. Mooi waren de scenes waarin ze de concurrentiestrijd met Fanny om de priester aanging en waarin ze de bons krijgt van haar man.
Ze had nog duidelijker kunnen schakelen tussen de absurditeit van het gegeven en de ‘gewoonheid’ van haar personage. Dat had Dora meer reliëf gegeven.
Nu lag de nadruk op Dora als tuttige huisvrouw en werd haar gekte niet echt uitgespeeld.

MICHEL VAN HOOYDONK
Faun.
Michel van Hooydonk was goed als verteller van de fantasie. Hij maakte het mooi helder dat hij speelde dat hij faun en boer was en de anticlimax van zijn bekentenis dat hij in werkelijkheid huisarts als beroep had, was scherp en grappig.
Priester.
Deze rol was beter tot zijn recht gekomen als hij met meer variatie gespeeld was. Nu bleef hij een beetje hangen in het type van de zalvende priester. Zijn irritatie t.a.v. zijn misdienaar die nooit op tijd met de bel zwaaide was leuk maar iets te vaak herhaald.
Nadat hij zijn priestergewaad uit had gedaan werd het beter; de scene met de twee vrouwen was mooi.
-Edward.
De rol van Edward was goed in evenwicht. Hij bleef gewoon en daardoor kwam het absurde van zijn tekst mooi naar voren.

GüLSAH SAHIN
Elf
Haar tekstbehandeling was goed en het schakelen tussen de stemmingen was mooi scherp.
De houding van de elf was gebogen, wat haar belemmerde in haar motoriek. Meer variatie in haar bewegingen had de rol meer speelsheid gegeven.
-Boerin
De boerin was overtuigend. Geloofwaardig en sterk.

MARJOLEIN BROUWER – Jos
Hoewel Marjolein Brouwer het type van de verwende, aandacht vragende puberdochter goed neerzette, was ze niet voortdurend overtuigend.
Dat had vooral te maken met haar stemgebruik. Dat was af en toe wat aarzelend.

Algemene indruk
Welkom In Het Bos was een leuke en sterke voorstelling.
Heel zorgvuldig vormgegeven, zowel wat betreft het spel als het decor.